IKLAN PENAJA

PENTADBIRAN


          Kerajaan negeri

          Negeri Melaka ditadbir oleh Dewan Undangan Negeri dan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka(Exco) sendiri.Dewan Undangan Negeri merupakan kuasa tertinggi dalam menetapkan polisi di dalam negeri. Exconya bertanggungjawab kepada Dewan Undangan Negeri yang diwakili oleh pelbagai orang yang dilantik setiap lima tahun. Ia diketuai oleh  yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong Malaysia.
          Jabatan Ketua Menteri adalah tiang pentadbiran negeri yang meletakkan pejabat Ketua Menteri,Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri serta lain-lain jabatan. Bagi pentadbiran, Melaka dibahagikan kepada tiga daerah di bawah majlis daerah masing-masing, iaitu:
Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah
Majlis Perbandaran Alor Gajah
Majlis Perbandaran Jasin